Rekolekcje

Idea i zamysł rekolekcji.

Pogłębienie  wiary i przyjaźni z Bogiem potrzebne jest każdemu, a szczególnie tym, którzy w imieniu samego Boga chcą pomagać innym.

Cała duchowość wincentyńska oparta jest na wielkiej miłości do Boga w Trójcy Jedynego i na służeniu ze względu na Niego, najbardziej potrzebującym.

Osoby współpracujące z Siostrami Miłosierdzia w różnych dziełach: przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, domach dziecka, szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, parafiach i innych stowarzyszeniach, wspaniale służą ubogim, ale jak wszyscy potrzebują chwil, aby od tej służby odpocząć, zdystansować się, nabrać nowych sił i motywacji.

Temu właśnie mają służyć nasze krótkie, weekendowe rekolekcje. Mają one pomóc zatrzymać się w pędzącej dziś rzeczywistości dnia codziennego, odpocząć przy Bogu, poznać i doświadczyć, jak On nas miłuje oraz dać siłę do dalszego świadczenia o Jego miłości wobec innych. Mają one też pomagać w osobistej formacji, by być dobrym chrześcijaninem i dobrym sługą Bożego Miłosierdzia.

Na rekolekcyjne spotkania zaproszeni są bezpośredni współpracownicy Sióstr, ale także ci, którzy spotykają się z Siostrami pośrednio np. ich dzieci są uczone przez Siostry w przedszkolach, szkołach lub grupach Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Ich bliscy są pod opieką Sióstr w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej.  Zapraszamy także wszystkich sympatyków i przyjaciół Sióstr i duchowości miłosierdzia.

Jezus chciał, abyśmy szli przez ziemię do nieba we wspólnocie. Rodzina rekolekcyjna może nam pomagać w tej ziemskiej pielgrzymce przez świadectwo wiary, przez wspólną internetową modlitwę,  przez tworzenie środowiska miłości i służby dzieląc się na stronie swoją działalnością na rzecz potrzebujących.

Nasze rekolekcyjne spotkania rozpoczęły się w kwietniu 2011 r. pod hasłem: W Komunii z Bogiem . Ta Komunia to cel każdego wierzącego. Następne weekendowe zjazdy skupiały się na Sakramentach Świętych – kanałach, przez które dociera do nas łaska Boża.

W obecnym roku formacyjnym 2013/ 2014 chcemy pochylić się nad Świętymi, którzy  tworząc lub żyjąc duchowością służby osiągnęli chwałę nieba. Niech bliższe poznanie ich postaci będzie naszą siłą do wzrastania w naszej osobistej świętości!

Poniżej link do programów na nadchodzące rekolekcje :

Poniżej link do rekolekcji, które się już odbyły :