Zakopane – 27-29.04.2018r.

Weekendowe Dni skupienia i odpoczynku przy Bogu 
u Sióstr Miłosierdzia 

„Świętymi bądźmy na wzór i z pomocą św. Katarzyny Laboure i sł. Bożej Barbary Samulowskiej”

W słonecznym, prawie majowym czasie, odbyły się w Zakopanem rekolekcje ” Świętymi bądźmy na wzór i z pomocą św. Katarzyny Laboure i sł. Bożej Barbary Samulowskiej”. Zaczęliśmy je od Mszy św. w Sanktuarium MB objawiającej Cudowny Medalik, którego proboszcz ks. Jerzy Grzyb prowadził je wraz z s.Urszulą Kosicką. Udało nam się też odwiedzić Sanktuarium MB Królowej Tatr. Uczestnicy przybyli na nie z Brzegu n. Odrą, Kielc, Krakowa, Warszawy i Zdun.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Miłosierdzie Jezusa w przykładach biblijnych

KONFERENCJA DRUGA

Przymiot miłosierdzia Bożego został ucieleśniony w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego jest nam to łatwiej zrozumieć jak jest konkret, bo mówimy przymiot miłosierdzia Bożego, zastanawiamy się, rozważamy, a tu Jezus wcielił się, stał się człowiekiem i tak przybliża nam przymiot miłosierdzia Bożego. Mówiliśmy w jednym fragmencie, że miłosierdzie Jezusa wyraziło się najbardziej w czasie Jego posługi, jako stała gotowość do uznania potrzeb ubogich, uciśnionych i różnych kategorii osób, z którymi Jezus się spotykał. Ponieważ mamy temat: „Miłosierni jak Jezus” dlatego teraz Jezus jest dla nas wzorem i przykładem miłosierdzia, w jaki sposób my mamy to miłosierdzie realizować.

Czytaj dalej

Miłosierdzie Jezusa ukazane w Eucharystii

KONFERENCJA TRZECIA

Eucharystia jest tak bogata w swojej wewnętrznej rzeczywistości, że w żaden sposób nie można tego bogactwa zawrzeć w jednej konferencji. Można powiedzieć, że ma ona w sobie wiele płaszczyzn i osi, które wyrażają różne tematy jej złożonej tajemnicy.
W tych rozważaniach skupimy się tylko na trzech aspektach jej bogactwa: dar z siebie, żywa osoba Jezusa i ofiara miłości. Ważne jest jednak, aby już na początku zostało ustalone, co najczęściej, w codziennym języku, rozumie się pod słowem Eucharystia. Zazwyczaj określa się tak całą Mszę Świętą. Czasami mówi się tak o samej Komunii świętej. Raczej rzadko używa się tej nazwy w stosunku do Ciała Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie do adoracji. Słowo Eucharystia jest bardzo wieloznaczne i posiada dużo całościowych lub częściowych synonimów: Msza Święta, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, Ciało Chrystusa, Hostia. Często też tłumaczymy to słowo, jako dziękczynienie.
W tym artykule pod słowem Eucharystia będziemy rozumieli Ciało i Krew Pańską. I ważne jest, aby odkryć, że Eucharystia, to nie tyle samo dziękczynienie, to nie tyle rzeczownik, który określa jakąś rzecz, ale to żywa Osoba Jezusa Chrystusa wydającego się bez reszty w darze miłości Ojcu i ludziom.

Czytaj dalej

Forum ze św.Ludwiką de Marillac

Michał
Dołączył: 28 Lipca 2010
Skąd: Łódź
Jak to dobrze, że są wakacje. W tym roku pojechaliśmy samochodem z rodzicami i moją młodszą siostrą, na tydzień do Paryża. Oczywiście byliśmy w na wieży Eiffla, w Luwrze, na Polach Elizejskich i nad Sekwaną. Odwiedziliśmy też wiele kościołów, jednym z najpiękniejszych jest katedra Notre Dame, ale jest jakoś dziwnie opustoszała, najłatwiej jest tam spotkać zwiedzające wycieczki z różnych stron świata. Inaczej jest natomiast w niewielkiej kaplicy sióstr miłosierdzia przy ulicy du Bac 140, tam jest dużo ludzi, którzy gorąco się modlą. Gdy tam szliśmy wiedziałem już, iż w tej kaplicy objawiła się Matka Boża św. Katarzynie Laboure i prosiła o wybicie Cudownego Medalika. Dotknąłem fotela, na którym siedziała Maryja i obejrzałem zachowane ciało tej świętej Siostry. Po drugiej stronie ołtarza również leżało ciało jakiejś siostry, ale nie wiedziałem kto to jest? Opowiedziała nam o niej siostra z Polski, która tu pracuje i dała nam jeszcze książkę o niej w naszym języku „Święta Ludwika de Marillac. Autoportret”. Okazało się, że to współzałożycielka zgromadzenia sióstr miłosierdzia, ale żebyście wiedzieli, jakie ona miała trudne życie, aż dziwne, że została świętą… Pierwszym jej wielkim problemem był fakt, że urodziła się ze związku pozamałżeńskiego. Jak myślicie, czy dziś byłby to również kłopot utrudniający jej całe dalsze życie…?

Czytaj dalej