Litania do Ducha Świętego

Reklamy

Nowenna do Ducha Świętego (T. Sinka CM)

Nowenna, czyli dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne do Ducha Świętego, wzorowane jest na modli­tewnym oczekiwaniu apostołów na zesłanie obiecanego Ducha Świętego (Dz 2,1-4). Po wniebowstąpieniu Pa­na, apostołowie „wrócili do Jerozolimy” i we Wieczer­niku przez dziewięć dni „trwali jednomyślnie na modli­twie” razem z Maryją, niewiastami i uczniami Pańskimi (Dz 1,12-14)

Z Wieczernika wywodzi się istniejący w Kościele zwyczaj odprawiania nowenny do Ducha Świętego, zwłaszcza od piątku po uroczystości Wnie­bowstąpienia Pańskiego do soboty przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Kto ma szczególne nabożeństwo do Ducha Święte­go i pragnie odprawić sobie tę nowennę w określonej intencji, może uczynić to w dowolnym czasie, np. przed podjęciem ważnej decyzji, przed rozpoczęciem studiów czy innym ważnym wydarzeniem życiowym.

Czytaj dalej

Akt oddania duszy Duchowi Świętemu

Duchu Święty,
mój najsłodszy Gościu duszy, Przyjacielu i najlepszy Kierowniku, Uświęcicielu i Ożywicielu, pragnę, abyś wszedł do mojego wnętrza i uporządkował je całkowicie według swojej woli. Oddaję Ci działanie zmysłów, uczucia serca, myśli umysłu, akty woli i ducha.
Ty weź je w posiadanie, kształtuj, urabiaj i podporządkowuj sobie.
Cała chcę być Tobie poddana. Niech moje wnętrze będzie dla Ciebie miłym mieszkaniem, ukształtowanym według Twojej woli.

Czytaj dalej