Dynamika rozwoju.

Wstęp z życia wzięty
Każde życie od chwili swego powstania, nieustannie się rozwija aż do pełni, a gdy przestanie się rozwijać powoli umiera. Niesamowitą dynamikę rozwoju i wzrostu posiada dziecko w pierwszych dziewięciu miesiącach życia, kiedy to noszone jest jeszcze pod sercem matki. Niestety jako zwykli ludzie, mamy do tego okresu mały dostęp, nie widzimy i nie rozumiemy tych procesów,
które wtedy się dokonują.

Szczęście kontemplacji.

Wstęp z życia wzięty

Kontemplacja Boga to szczyt w rozwoju modlitwy. Jednak naturalne zdolności kontemplacyjne człowieka można zauważyć w codziennym życiu. Naturalna kontemplacja rozpoczyna się zazwyczaj od zachwytu i podziwu. Często takie wrażenie wywołuje wschód lub zachód słońca, rozgwieżdżone niebo, bezkres oceanu, góry spowite chmurami. Człowiek zostaje niemal w jednej chwili zachwycony pięknem przyrody, a ów podziw może przeciągnąć się na dłuższy czas i prowadzić do pytania: kto jest twórcą tego zachwycającego piękna?

Przedmiotem naturalnej kontemplacji może być technika. Widać to szczególnie w chłopięcym podziwie dla motoru, samochodu, komputera. Niektórzy potrafią zachwycić się prawami ukrytymi w matematyce, fizyce czy chemii. Szczególnie wrażliwe dusze mają malarze, muzycy, różnego rodzaju artyści, oni umieją zachwycić się tym, czego inni nie zauważają i temu poświęcić całe swoje życie. Można powiedzieć, że naturalna kontemplacja może dotyczyć każdej dziedziny, gdy człowiek potrafi się nią zachwycić, wejść w dialog i oddać się jej.

Trud początków modlitwy

Wstęp z życia wzięty

Pewnego trudu wymaga każda dziedzina naszego życia. I chyba dobrze, że tak jest, bo wtedy człowiek odczuwa satysfakcję, że coś osiągnął nie za darmo, z czyjeś łaski, ale dzięki swojemu wysiłkowi. Aby jednak podjąć jakiś trud, zwłaszcza długotrwały i niełatwy, człowiek potrzebuje odpowiedniej motywacji, chce wiedzieć, jaki jest jego cel i jakie przyniesie mu korzyści?

Czytaj dalej