Świętość – powołanie do pełni !

Gdy patrzy się na współczesnych ludzi, ma się wrażenie, że nie są oni szczęśliwi. Ciągle gdzieś pędzą, za czymś biegną, ale nawet, kiedy osiągną to, czego pragnęli nie czują się nasyceni, ale zmęczeni, sfrustrowani i nadal pragnący.

Czytaj dalej

Reklamy

Dynamika rozwoju.

Wstęp z życia wzięty
Każde życie od chwili swego powstania, nieustannie się rozwija aż do pełni, a gdy przestanie się rozwijać powoli umiera. Niesamowitą dynamikę rozwoju i wzrostu posiada dziecko w pierwszych dziewięciu miesiącach życia, kiedy to noszone jest jeszcze pod sercem matki. Niestety jako zwykli ludzie, mamy do tego okresu mały dostęp, nie widzimy i nie rozumiemy tych procesów,
które wtedy się dokonują.

Szczęście kontemplacji.

Wstęp z życia wzięty

Kontemplacja Boga to szczyt w rozwoju modlitwy. Jednak naturalne zdolności kontemplacyjne człowieka można zauważyć w codziennym życiu. Naturalna kontemplacja rozpoczyna się zazwyczaj od zachwytu i podziwu. Często takie wrażenie wywołuje wschód lub zachód słońca, rozgwieżdżone niebo, bezkres oceanu, góry spowite chmurami. Człowiek zostaje niemal w jednej chwili zachwycony pięknem przyrody, a ów podziw może przeciągnąć się na dłuższy czas i prowadzić do pytania: kto jest twórcą tego zachwycającego piękna?

Przedmiotem naturalnej kontemplacji może być technika. Widać to szczególnie w chłopięcym podziwie dla motoru, samochodu, komputera. Niektórzy potrafią zachwycić się prawami ukrytymi w matematyce, fizyce czy chemii. Szczególnie wrażliwe dusze mają malarze, muzycy, różnego rodzaju artyści, oni umieją zachwycić się tym, czego inni nie zauważają i temu poświęcić całe swoje życie. Można powiedzieć, że naturalna kontemplacja może dotyczyć każdej dziedziny, gdy człowiek potrafi się nią zachwycić, wejść w dialog i oddać się jej.

Trud początków modlitwy

Wstęp z życia wzięty

Pewnego trudu wymaga każda dziedzina naszego życia. I chyba dobrze, że tak jest, bo wtedy człowiek odczuwa satysfakcję, że coś osiągnął nie za darmo, z czyjeś łaski, ale dzięki swojemu wysiłkowi. Aby jednak podjąć jakiś trud, zwłaszcza długotrwały i niełatwy, człowiek potrzebuje odpowiedniej motywacji, chce wiedzieć, jaki jest jego cel i jakie przyniesie mu korzyści?

Czytaj dalej