Rabka-Zdrój, Grudzień 2013

Świadectwo

Kiedyś ktoś mądrze mi powiedział, że chcąc usłyszeć głos Boga muszę dla niego znaleźć czas…Rekolekcje, które odbyły się w dniach 6 – 8 grudnia 2013 r. w Rabce – Zdroju, prowadzone przez księdza Bogdana Markowskiego oraz siostrę Urszulę Kosicką były przebywaniem w oazie pokoju, czasem łaski Pana, jak również spotkaniem Boga osobowego. Podczas ich trwania na nowo zrozumiałam, że Jezus oczekuje każdego dnia na moje zaproszenie do tego, by był w moim małżeństwie, rodzinie, pracy oraz w każdej sprawie dnia codziennego. Podczas rekolekcji odkryłam, że moja modlitwa winna być bardziej słuchaniem niż mówieniem, a także otwieraniem się na Jego MIŁOŚĆ, powierzaniem się Jezusowi i Jego Matce. Ponadto, rekolekcje, a także „wywiad” ze Świętą Katarzyną Laboure pozwolił mi na poznanie Świętej, jej życiorysu, zasad, którymi się kierowała w swoim życiu. Rekolekcje były też wspaniałym czasem przebywania z innymi braćmi i siostrami, dzielenia się wiarą. „Cuda, cuda cuda niepojęte, cóż Ci się Jezu spodobało we mnie, żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie”… wielbię cię Panie.

DH